VERGEET DE KINDEREN NIET!

Project Zomerkamp

De vzw Vergeet de Kinderen Niet! richt zich tot dakloze minderjarigen en tot kinderen in armoede. Voor deze doelgroep organiseert de vereniging activiteiten waarbij ze zich terug kind kunnen en mogen voelen, iets wat helaas niet altijd mogelijk is in een context van kansarmoede. In 2014 organiseerde de vzw voor het eerst een driedaags zomerkamp voor kinderen die in armoede leven. De komende jaren wil ze deze actie herhalen en verlengen tot een vijfdaagse.
www.vergeetdekinderenniet.be

back-to-top