Sun Child

Ernstig zieke kinderen helpen de lessen op school te hervatten

De vzw Sun Child schiet te hulp aan ernstig zieke kinderen uit kansarme gezinnen. Om te voorkomen dat ze door hun ziekte achterstand krijgen op school, begeleidt Sun Child hen tijdens hun leertraject. 

Sun Child stelt aan die zieke kinderen computers ter beschikking, komt tussen in de inschrijvingskosten bij gespecialiseerde instellingen en organiseert inhaallessen. Vrijwilligers treden op als tussenpersoon tussen de school en het ziekenhuis en helpen de kinderen hun school voort te zetten zodat ze na hun ziekte zich weer in de samenleving kunnen integreren. 

De activiteiten van de vzw, die gericht zijn op bijstand aan ernstig zieke kinderen uit een kansarm milieu, omvatten ook het vervoer van die kinderen naar het ziekenhuis waar ze hun behandeling krijgen, begeleiding in het ziekenhuis en de organisatie van feestjes zoals Sparadra Circus en het Sinterklaasfeest en van vakantieverblijven. 

De vereniging kreeg al tweemaal een Award van de Foundation, namelijk in 2010 en in 2014.

back-to-top