Maison Maternelle Fernand Philippe

Vertel me een verhaaltje ...

Maison Maternelle Fernand Philippe geeft onderdak aan vrouwen met grote fysieke, sociale of psychologische problemen en aan hun kinderen. Het project 'Vertel me een verhaaltje ...' wil de moeder-kindband versterken aan de hand van workshops rond kinderverhaaltjes.

Veel van de opgevangen vrouwen zijn ongeletterd en interesseren zich niet voor boeken. Om hun kinderen de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de wereld van boeken en tegelijkertijd ook de band tussen moeder en kind te versterken, organiseert de vzw workshops rond kinderverhaaltjes. Zo leren de moeders en hun kinderen lezen, verhaaltjes vertellen en hun verbeelding gebruiken. Aan het einde van de workshop krijgen ze het boek mee, om het leesplezier samen te verlengen. 

De vrouwen, allemaal mama's of toekomstige mama's, die door de instelling opgevangen worden, kampen met ernstige problemen zoals alcoholisme, drugsverslaving, mentale problemen of huiselijk geweld. Een lijden dat ook hun kinderen treft, en bij hen uiteenlopende gevolgen heeft: ze kampen met gedragsproblemen, zijn in zichzelf teruggetrokken, hebben een groeiachterstand, zijn agressief of hebben slaapproblemen. De vereniging verschaft niet alleen onderdak aan die gezinnen zodat ze even op adem kunnen komen, maar biedt ook psychosociale begeleiding aan de vrouwen om ze te helpen weer op eigen benen te staan en werkt voor de kinderen pedagogische projecten uit.

Maison Maternelle Fernand Philippe ontving een regionale Award 2014 van de Foundation.

back-to-top