KINDERRECHTENHUIS LIMBURG

Project AMA’s in Alken: Ken je streek. En je kracht. Ken je rechten

Het Kinderrechtenhuis zet zich in voor een kindvriendelijke samenleving die kinderen erkennen in hun waarde. Dit doen ze aan de hand van participatieve en ervaringsgerichte werkvormen. Voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) willen ze een “kinderrechten-veerkracht-training” organiseren om hen sterker te maken. Het project helpt de jongeren om aan armoede te ontsnappen door hun lot in eigen handen te nemen en zich een volwaardig burger te voelen in het gastland.
www.kinderrechtenhuis.org

back-to-top