Groep INTRO vzw

Terug naar school

De vzw Groep INTRO biedt jongeren tussen 12 en 18 jaar oud die afgehaakt hebben op school een begeleiding aan waardoor ze hun zelfvertrouwen kunnen terugwinnen en de negatieve spiraal doorbreken.

Het project 'Leerrecht – een plek om te zijn' richt zich tot jongeren die afgehaakt hebben op school of die psychische, familiale of gedragsproblemen hebben. INTRO biedt aan de jongsten een aangepaste begeleiding zodat ze zich kunnen toeleggen op activiteiten die hen opnieuw een gevoel van succes geven na een chaotisch schooltraject waardoor ze hun zelfvertrouwen verloren zijn. Ze kunnen sportstages, creatieve workshops, een cursus houtbewerking of kooklessen volgen. Een initiatief dat voor hen al snel onmisbaar is geworden, zoals blijkt uit de getuigenis van een jongere van de vereniging: "Dankzij de verschillende workshops had ik gedurende minstens twee dagen per week iets om handen, in plaats van alleen thuis te zitten." 

Voor jongeren ouder dan 15 biedt de vereniging stages aan in musea, openbare instellingen of winkels waar ze hun leertraject kunnen voortzetten. 

Groep INTRO kreeg de nationale Award 2014 van BNP Paribas Fortis Foundation. Een bedrag van 25.000 euro zal worden geïnvesteerd in de organisatie van groepsactiviteiten en in de aankoop van educatief en spelmateriaal.

back-to-top