• BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION SMEEDT BANDEN

    Luisteren naar de verenigingswereld

    BNP Paribas Fortis Foundation verleent financiële middelen aan tal van verenigingen. Het engagement van de Foundation berust vooral op aandacht voor de noden in de maatschappij en de wil om dicht bij de mensen te staan, duurzame relaties op te bouwen en waarden te delen. Maar ze is veel meer dan alleen maar de maatschappelijke tak van de bank. Ze bevordert de cohesie binnen de bank, staat ter beschikking van alle businessunits en geeft medewerkers die dat wensen de kans om zich mee te engageren.

    Sinds de oprichting van de Foundation in 2010 hebben we ervoor gekozen om ons in de Belgische samenleving te engageren voor de minstbedeelden. We streven daarbij duidelijke doelstellingen na: we stellen de medewerkers van de bank centraal in ons mecenaatsbeleid, steunen projecten die in het hele land verankerd zijn (interactieve kaart) en creëren nauwe en duurzame banden met het verenigingsleven.

    Daarom brengen we onze partners nader tot elkaar zodat ze hun ervaring en hun projecten rond diverse thema's met elkaar kunnen delen. 

back-to-top