Alle nieuws

Pers

  TOUTES LES ACTUALITES

  Accéder à la newsroom

  De Foundation opent het debat in de verenigingssector

  02-03-2015
  In januari en februari vond de uitreiking van de Awards van BNP Paribas Fortis Foundation plaats. In het kader daarvan organiseerde de Foundation vier rondetafelgesprekken rond sociale thema's. De uitwisselingen en de krachtlijnen van de gesprekken werden samengevat in vier 'white papers'.

  Tussen 15 januari en 6 februari verwelkomden de steden Antwerpen, Ghlin, Leuven en Luik elk een rondetafelgesprek over een sociaal thema toegespitst op kinderen en jongeren. Het belang van vrije tijd en de nood van hulpbehoevende kinderen om een emotionele band te kunnen opbouwen zijn twee onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de gesprekken.

  Uitwisselingen tussen verenigingen stimuleren

  "BNP Paribas Fortis Foundation wil voor de verenigingen meer zijn dan alleen een financiële steun. Een van haar recente initiatieven is de samenwerking met Ulule, een belangrijke speler op het vlak van participatieve financiering, om de verengingen zo te helpen fondsen te werven. "Door debatten te organiseren, wil ze de uitwisseling van ervaringen en best practices binnen de verenigingswereld stimuleren," benadrukt Anne-France Simon, Head of Corporate Philantropy. 

  Het initiatief mondde uit in de opmaak van vier white papers die een overvloed aan informatie bevatten over de sociale thema's die aan bod kwamen. De bedoeling ervan is andere verenigingen te inspireren met de ideeën die bedacht werden tijdens de ontmoetingen en met de conclusies waartoe gekomen werd. 

  De vier white papers kunnen worden geraadpleegd via de volgende links:

  back-to-top