De Foundation maakt in januari een balans op van haar actie

Resultaten van de impactstudie van BNP Paribas Fortis Foundation

Maakt onze filantropische steun een verschil? Dat is de vraag die BNP Paribas Fortis Foundation zich stelt na vier jaar bestaan. In december 2013 werd een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve impactstudie verricht door het onafhankelijke bureau Cap Conseil. De resultaten van die studie werden in januari 2014 gepubliceerd.

De bedoeling was het werk van de Foundation sinds haar oprichting te evalueren, de impact van de gesteunde projecten op de begunstigden en vzw's te meten en een beter inzicht te krijgen in de noden van de verenigingswereld. Een gegronde invraagstelling die enkele trends aan het licht bracht: uit de studie blijkt dat de Foundation haar doelstelling bereikt, maar dat verbeteringen mogelijk zijn. De Foundation zal voortaan meer voorrang geven aan de strijd tegen kwetsbaarheid en zal zich meer positioneren als een partner van de verenigingen. 

Door de toepasselijkheid van haar filantropie te evalueren, wou BNP Paribas Fortis Foundation vooral nagaan of de toegekende financiële steun afgestemd is op de noden van haar doelpubliek, of haar verschillende programma's onderling coherent zijn en of het nodig is om eventueel haar werkwijze aan te passen.

back-to-top